Gullstipendet 2024

Målet med Gullfondet er å bidra til at yngre idrettsutøvere, prosjekter eller klubber i olympiske og paralympiske grener skal få forholdene tilrettelagt slik at det er mulig å videreutvikle seg innen sin idrett. Dette gjøres gjennom en stipendordning som har fått navnet «Gullstipendet».

Norske Olympiavinneres klubb, «Gullklubben», ble etablert i 1986 og består av samtlige norske, nålevende gullvinnere av De olympiske leker og de paralympiske leker (sommer og vinter). Formålet med Gullklubben er «å fremme den olympiske og paralympiske idé og arbeide for norsk olympisk og paralympisk deltakelse”, samt ivareta den sosiale kontakten mellom de norske Gull-vinnerne.

Som en konsekvens av formålsparagrafen, startet Gullklubben et inntektsbringende prosjekt i kjølvannet av De olympiske leker på Lillehammer i 1994. Resultatet av dette initiativet ble opprettelsen av et fond som senere fikk navnet «Gullfondet».

Gullstipendet
Gullstipendet skal være en inspirasjonskilde for mottakerne og gi unge utøvere økt motivasjon til å satse videre mot sine langsiktige mål, men uten at tildelingen skal skape et stort forventningspress og dermed stå i fare for å virke mot sin hensikt. Gullstipendet ble første gang utdelt i 1997, og deles inn i to hovedelementer:

A) Gullstipendet
Stipendvinneren(e) mottar et stipend på kr 25 000.

B) Treningsopphold på Olympiatoppen, Sognsvann i Oslo:
Stipendvinneren(e) får et opphold på Olympiatoppen med inntil 3 dagers varighet. Programmet legges opp i dialog med utøver og trener, med hensyn til hva som er hensiktsmessig for utøveren og mulig å få til fra Olympiatoppens side.

Merk: Søknad må sendes inn av person som har en rolle i særforbund, særkrets eller klubb. Søknader fra foreldre, venner eller utøver selv blir dessverre ikke lest. Søknadsfrist: 6. februar 2024

Kriterier for tildeling av Gullstipendet finner du i offisielt søknadsdokument for Gullstipendet 2024 her!