gammel-dame-svommer.jpg

Gevinsten av fysisk aktivitet kan være elleve friske leveår

Helsedirektoratet kom i begynnelsen av april med en ny rapport som har beregnet helsegevinsten av fysisk aktivitet. Funnene i rapporten viser enorme helsegevinster ved å gå fra inaktiv til aktiv.

Den inaktive 20-åringen

I følge Helsedirektoratet kan en tidligere inaktiv 20-åring som begynner med bare 10-15 minutters rask gange hver dag, få nærmere åtte ekstra friske år. Ved å gå enda lenger; ved 150 minutters moderat til intensiv fysisk aktivitet i uken vil gevinsten øke til omtrent elleve år.

Enda større fordeler for deg over 60

For personer over 60 år viser estimatene at aldergruppen har enda større fordeler ved å bli mer fysisk aktive, gjennom betydelige forbedringer i livskvalitet og selvstendighet gjennom regelmessig fysisk aktivitet. Det er et tydelig signal om at det aldri er for sent å starte!

Les hele rapporten på helsedirektoratet.no

Nasjonale råd for fysisk aktivitet

De nasjonale rådene Helsedirektoratet gir for fysisk aktivitet er:

  • Alle voksne og eldre bør være regelmessig fysisk aktive
  • Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet
  • Voksne bør kompensere for de negative effektene av mye stillesitting ved å være ekstra aktive, minst 300 minutter i uken med litt anstrengende aktivitet eller minst 150 minutter i uken med anstrengende aktivitet, den øvrige tiden.
  • For å oppnå ytterligere helsegevinster kan voksne gjennomføre fysisk aktivitet i mer enn 300 minutter med moderat intensitet eller mer enn 150 minutter med høy intensitet i uka, eventuelt en kombinasjon av moderat og høy intensitet.