Mari og Andreas ønsker flere med seg i Ungdomsutvalget!
Mari og Andreas ønsker flere med seg i Ungdomsutvalget!

Ungdomsutvalget søker nye medlemmer

Er du mellom 15-26 år, har interesse for og lyst til å utgjøre en forskjell for trøndersk idrett? Du vil bli kjent med andre idrettsengasjerte ungdommer og sammen jobbe for å nå nye mål.

Svarte du JA på et eller flere av de spørsmålene ønsker vi at DU tar kontakt. Det er også mulig å foreslå kandidater.

Trykk her for å sende inn en kortfattet søknad!

Søknadsfrist: fortløpende

Hva er Ungdomsutvalg?
Ungdomsutvalget er et organ der ung medbestemmelse står svært sentralt, og der et overordnet mål er å jobbe for best mulig betingelser for unge utøvere og ledere i idretten.

Kanskje dette kan være første steget på en lengre reise med engasjement i idretten? Ungdomsutvalg har av erfaring ofte vært et springbrett for større verv! Det tar seg også godt ut på en CV.

Sosialt, lærerikt og morsomt
Gjennom deltakelse i ungdomsutvalget vil du få mulighet til å bli kjent med andre idrettsengasjerte ungdommer, lære mer om den norske idrettsorganisasjon og dere vil sammen påvirke hvilke aktiviteter som dere kan gjenneomføre til det beste for trøndersk idrett.

Hva forventes av deg?
Deltakelse i ungdomsutvalget innebærer noe møtevirksomhet (både fysisk og digitalt), aktivt bidrag inn i felles arbeider som utvalget blir enige om samt tilbud om å delta på kurs eller andre arrangement innen idretten.

Vi har som mål om å samle det nye ungdomsutvalget til et fysisk møte så snart vi har tatt inn 2-3 nye medlemmer.

Ungdomsutvalget er hovedansvarlig for å arrangere Nettverkssamling for unge idrettsledere i forbindelse med Idrettsgalla 2024 som arrangeres i Trøndelag.

Antall og varighet?
Utvalget blir oppnevnt av idrettskretsstyret for hver nye tingperiode, og følger derfor samme 2-årsperiode. Da vi har kun er halvveis i inneværende tingperiode vil søkere som ønsker være med ut denne og i neste 2-årsperiode bli prioritert.

Vi ønsker søkere fra hele Trøndelag, med ulikt kjønn, alder og idrettsbakgrunn.

Spørsmål?
Ta kontakt direkte med Mari og Andreas i Ungdomsutvalget her!

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver