Foto: Jens Erik Thyholdt
Foto: Jens Erik Thyholdt

Trønderidretten forventet mer støtte til aktivitetshjelpemidler

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er lagt frem. Trønderidretten er skuffet over at regjeringen ikke satser på aktivitetshjelpemidler, men ser heldigvis at idretten prioriteres på andre områder.

Aktivitetshjelpemidler

Regjeringen har ikke lyttet til innspill om å gjøre aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse rettighetsfestet og minimum øke posten til 200 millioner kroner. Erfaringsmessig tømmes potten for aktivitetshjelpemidler allerede i januar, noe som fører til at mennesker med nedsatt funksjonsevne ekskluderes fra idretten. Regjeringen skriver selv i Hurdalsplattformen at de skal føre en offensiv likestillingspolitikk, og det overrasker oss at de ikke sikrer at alle med funksjonsnedsettelser får aktivitetshjelpemidler.

Vi i Trøndelag idrettskrets ønsker å fortsette satsningen på paraidrett, og håper at forhandlingene rundt neste års statsbudsjett gir oss enda bedre premisser for å kunne styrke dette arbeidet.

AktiVM (2023–2025)

Regjeringen foreslår å bevilge to millioner kroner til ski-VM i Trondheim 2025 til prosjektet AktiVM (2023–2025). Overordnede mål for prosjektet er å bygge fellesskap, fremme fysisk aktivitet, helse og livskvalitet og revitalisere frivillig engasjement og innsats i forbindelse med ski-VM i 2025. Vi i Trøndelag idrettskrets er glad for at regjeringen ser nytteverdien rundt prosjektet, og for at de ønsker å styrke arbeidet med et viktig arrangement for regionen og nasjonen.

Momskompensasjon

Regjeringen øker bevilgningen til momskompensasjonen for varer og tjenester med 415 millioner kroner og legger vekt på at frivilligheten skal få full momskompensasjon også neste år. Bevilgningen til momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, øker med 90 millioner kroner til totalt 390 millioner kroner. 

Momskompensasjon er svært viktig for idrettslagene, spesielt for å holde kostnadene til idrett nede. Derfor er vi veldig glade for at regjeringen nå legger til rette for full momskompensasjon også i 2024. Nå forventer vi at regjeringen vil fortsette sin satsning og sikre forutsigbarhet for de frivillige organisasjonene. Momskompensasjon må bli en rettighetsfestet ordning så raskt som mulig.

Strømstøtte

I forslaget til statsbudsjett opprettholder regjeringen idrettens strømstøtteording ut 2024. Det fremkommer også at ordningen i stor grad skal følge timesprisen, slik ordningen for husholdninger gjør. Dette gjør at idrettslagene får støtte på faktisk forbruk. Å drifte anlegg er avgjørende for at vi skal ha aktivitet, men det er også noe av det dyreste vi gjør. Vi er svært tilfredse med at regjeringen sikrer idrettslagene denne forutsigbarheten, og gleder oss over at vi kan fortsette å sikre aktivitet for barn og unge uten å måtte bekymre oss for strømkostnadene.