Tro det eller ei – nå er det straks jul igjen…

Går tiden raskere, eller er det andre ting som får mange av oss til å føle det slik?

Annerledesåret har vi vel brukt som begrep de siste årene, og vi kan nok konkludere med at annerledeshet og endring nå er normalen. Pandemier ønsker vi ikke flere av, men at ting oftere endres, og ikke er helt planlagt, må vi påregne.

Hvordan vi skal «vinne tilbake hverdagene» har vært et uttrykk vi har brukt her i Trøndelag idrettskrets. Den siste medlemsrapporteringen tyder på en fortsatt positiv utvikling innenfor både medlemstall og aktivitetstall. Det er forskjell mellom de ulike idrettene, men totalen viser er en positiv utvikling. Vi har tro på fortsatt positiv utvikling også ved neste rapportering.

Tålmodighet, samarbeid på tvers av idretter og andre frivillige organisasjoner er, og vil fortsatt være, viktig.

Idretten er den største frivillige organisasjonen i Norge, i Trøndelag og i hver enkelt kommune. Slik har det vært i flere årtier, og hvorfor det nettopp er slik er nok sammensatt. Jeg vil likevel si at frivilligheten og alle ildsjelene vi har og har hatt i idretten, er av avgjørende betydning. STOR takk også til alle dere, også må vi jobbe sammen for at dette forblir slik. Det er mer krevende å få personer i verv av varighet, men også litt mer jobb å få på plass ressurser i aktivitet/dugnad av kortere varighet, selv om dette ofte lar seg enklere løse.

Jobben med dette er noe vi fortsatt vil gi høy prioritet i idretts-Trøndelag det kommende året.

Et annet tema vi har jobbet med og fortsatt vil jobbe med i det kommende året er psykisk helse blant unge. Flere undersøkelser viser dessverre fortsatt en økt andel ungdommer med angst/depresjoner. Årsakene som oppgis er opplevelse av mye stress, forventninger om mestring samt press på kropp og utseende.

Her er idretten allerede en viktig aktør for å motvirke dette, men det er også viktig å være bevisst over at vi kan være en aktør som bidrar til å øke dette presset.

Idretten ønsker å være en arena som er «mye større» enn oss selv. Med det mener vi at vår størrelse både gir oss en mulighet, mdn og også en plikt, til å bidra ekstra. Dette får vi til gjennom bidrag for å skape aktivitet, samhold og utvikling. Her vet vi at våre idrettslag gjør en fabelaktig innsats allerede.

Vi er godt inne i advent og om ikke lenge er det juletid og juleferie for forhåpentligvis alle.

I idrettens ånd: «Ta godt vare på deg selv og dine, vær et godt medmenneske, bry deg, gjør noe så enkelt som å si hei og gi et smil..»

Vi vil da benytte anledningen til å takke dere alle for samarbeidet i 2023

 

MED ØNSKER OM EN GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR.

 

Med hjertelig hilsen

Kjell Bjarne