Ungdom4.jpg

Tillitsmannsklubbens stipend 2023

Tillitsmannsklubben er en klubb tilsluttet Trøndelag Idrettskrets. Klubben har rundt 50 betalende medlemmer og er veteraner i trøndersk idrettsmiljø med har mange års erfaring fra tillitsverv og aktiv deltakelse i flere ulike idretter. Tillitsmannsklubben deler hvert år ut et stipend på kr 15 000,-.

Tillitsmannsklubbens stipend 2023

Tillitsmannsklubben er en klubb tilsluttet Trøndelag Idrettskrets. Klubben har rundt 50 betalende medlemmer og er veteraner i trøndersk idrettsmiljø. Vi har mange års erfaring fra tillitsverv og aktiv deltakelse i flere ulike idretter.

Styret i Tillitsmannsklubben har besluttet å dele ut et stipend på kr 15.000,00. Hensikten med stipendet er å stimulere unge utøvere og lag til videre utvikling. Stipendet kan gis til personer eller lag som over tid har vist god idrettslig utvikling. Dette gjelder både for fine prestasjoner og utvikling.

Personer må være mellom 16 og 18 år i utdelingsåret.

Søknaden må være godkjent av klubbens leder eller trener.

Stipendet deles ut på Idrettens Hederskveld, som arrangeres 3. november 2023.

Søknad sendes Tillitsmannsklubben v/leder Reidar Isachsen reidarisachsen@gmail.com

Søknadsfrist: 22. oktober 2023.

Idrettslig hilsen

Tillitsmannsklubben

tillitsmannsklubben_logo.png