Ren helt – helt ren!

Tirsdag 17. oktober arrangerte vi seminaret «Doping er mer enn du tror – og nærmere enn du tror» sammen med Antidoping Norge. Rundt 30 personer møtte opp med nysgjerrighet og interesse, og vi gleder oss til å se flere sertifiserte trønderske idrettslag i tiden fremover!

Fredrik Lauritzen, forskningssjef i Antidoping Norge sparket i gang seminaret med å definere doping, og å fortelle om forekomsten og realiteten rundt dopingdommer i norsk idrett. Her trakk han blant annet frem den tydelige forskjellen mellom menn og kvinner: hele 96% av alle dopingdommene i Norge fra 2003-2020 var blant mannlige utøvere. I tillegg ble mange overrasket over at majoriteten av dopingdommene kommer fra ball- og lagidrettene. Også bekymringer knyttet til økt kokainbruk ble trukket frem som en tankevekker av Lauritzen.

«Trøndersk idrett er flest i bredden, og best i toppen! Nå kan dere også bli flest og best på antidoping», var oppsummeringen etter at Morten Heierdal, fagrådgiver i Antidoping Norge, hadde tatt oss gjennom trender i dopingmiljøet, og hvordan idretten kan bidra. Heierdal snakket om holdninger blant de unge, og hvordan de innhenter sin informasjon fra influensere. Henvendelsene til Antidoping Norges anonyme chatte-tjeneste «Dopingkontakten» øker, og de som tar kontakt blir stadig yngre.

Heierdal var tydelig på at det er personene ute i idrettslagene som er de beste forebyggerne. Det er de som ser utøverne i øynene, og som dermed også vet hvor skoen trykker. Det ble trukket frem risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer knyttet til doping i idretten, og trenerne til stede ble utfordret på å sikre beredskap i sine idrettslag. Alle til stede ble også utfordret til å gjennomføre en «Rent idrettslag»-sertifisering. Mer informasjon om hvordan dette kan gjennomføres finner du på https://www.rentidrettslag.no/.

Tidligere proffsyklist, Atle Kvålsvoll, var innom for å fortelle om historien i norsk sykkelsport, og hvordan det har blitt arbeidet systematisk for å få ned dopingen. Kvålsvoll trakk frem viktigheten av holdningsarbeid og det å være tydelig på verdiene man står for. Som aktiv idrettsutøver opplevde han selv at det ikke gikk an å få de beste resultatene selv om man trente mest og best. Sykkelsporten har som kjent vært gjennom store dopingskandaler, og man kan se tilbake på organisert doping. I dag arbeides det mye med holdninger, samtidig som det internasjonale sykkelforbundet virkelig har satt antidopingarbeidet i system gjennom strenge testregimer.

Kristin Mürer Stemland, sportssjef i Trondheim 2025, avsluttet med status på Ski-VM i 2025. Vi gleder oss til en stor folkefest for hele regionen! En viktig oppfordring fra VM-organisasjonen var å melde seg som frivillig. Gjør det her: https://trondheim2025.no/frivillig/registrer-deg-som-frivillig/