Extra_bilder-2669 kopi.jpg

Kvinner, vi trenger dere!

Hva som skal til for å øke kjønnsbalansen i idretten er både enkelt og komplekst. Det handler om rekruttering på flere nivåer, men det handler kanskje aller mest de strukturer og kulturer som hindrer like muligheter, skriver idrettspresident Berit Kjøll og leder i Innlandet idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum.