Foto: Johan Arnt Nesgård
Foto: Johan Arnt Nesgård

Kretsstyret har konkludert i saken om strømming i breddeidretten

Trøndelag idrettskrets(TrIK) behandlet i styremøte 21. januar 2023 sak om strømming (MyGame) i idretten.

I diskusjonen ble det lagt frem momenter som både talte for og momenter som talt imot. Disse ble alle diskutert i møte.

TrIK la følgende prinsipielle spørsmål til grunn for sitt beslutning:

«Vil dette være til ungdommens beste?»

Konklusjonen ble at man ikke kan se at dette er til ungdommens beste og definisjonen av ungdom settes da til de under 18 år.

I tillegg er kommersialisering av ungdomsidretten noe vi ikke ønsker, toppidrett og voksenidrett er ok å kommersialisere.

Det ble videre diskutert situasjoner der hvor en utøver under 18 år deltar i sin idrett i seniorklasse. TrIK vil i slike situasjoner foreslå at utøver under 18 år vil være underlagt de bestemmelser som gjelder for seniorklassen.

TrIK er også kjent med at de 6 særforbund som har inngått avtale med MyGame og Norges idrettsforbund v/Idrettsstyret, skal starte en utredning av ordningen/evt praksis, og at denne skal legges frem i løpet av mars 2023.

Skulle det i forbindelse med utredningen komme nye momenter som vil være relevante for en ny vurdering, vil saken pånytt bli behandlet i styret.

Vedtaket ble da:

Trøndelag idrettskrets sier nei til strømming for alle utøver som er under 18 år. Videre ber man at det utarbeides forslag for retningslinjer for utøver som er under 18 år og som deltar i seniorklasse.

Videre forutsettes det at norsk idrett som et minimum følger de lover og bestemmelser som følger i norsk lov i denne saken.

Vedtaket var enstemmig.

Ved spørsmål kan styreleder Ståle Vaag kontaktes (mob: 976 94 038)