Illustrasjonsbilde av håndballspillere

IMDi støtter idrettens aktivitetsguidearbeid med 1 million kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 1 million kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til prosjektet "Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024".

- Dette prosjektet skal bidra til å få flere utøvere med minoritetsbakgrunn og deres foreldre inn i idretten, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød.

NIF skal kanalisere midlene til utvalgte underliggende idrettsråd som organiserer tiltaket Aktivitetsguide. Aktivitetsguider er løsningen på «the missing link» mellom barn/foreldre og idrettslaget. Aktivitetsguidene gir familien informasjon om idretten og kan følge barna en periode til ønsket idrettslag. Flere av dem har et annet morsmål enn norsk, som gjør at de kan få god kontakt med målgruppene. I 2022 klarte seks idrettsråd å inkludere over 800 barn og unge inn i lokale idrettslag. I tillegg gir prosjektet aktivitetsguidene nyttig arbeidserfaring.

- Vi vet at deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte. Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. NIFs visjon er idrettsglede for alle, og det må vi jobbe for hver dag. Språk og mangel på informasjon kan være en barriere for å delta i idrett. Aktivitetsguide er et verktøy for å imøtekomme dette. Med støtte fra IMDi blir innsatsen i inkluderingsarbeidet forsterket, avslutter Hurrød.

NIF er takknemlige for støtten fra IMDi og for arbeidet idrettsrådene legger i arbeidet med aktivitetsguide.

Les mer om Aktivitetsguide.

Les mer om Inkludering i idrettslag.