Sebastian Henriksen, Zaineb Al-Samarai og Barne- og familieminister Kjersti Toppe hadde gode diskusjoner. Foto: Norges idrettsforbund
Sebastian Henriksen, Zaineb Al-Samarai og Barne- og familieminister Kjersti Toppe hadde gode diskusjoner. Foto: Norges idrettsforbund

Barne- og familieminister Kjersti Toppe på Ullevål stadion for å diskutere økonomi som barriere

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og styremedlem Sebastian Henriksen hadde besøk av Barne- og familieminister Kjersti Toppe på Idrettens Hus tirsdag 5. desember. Temaet var økonomi som barriere og hvordan vi sammen kan realisere Fritidserklæringens mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én fritidsaktivitet sammen med andre.

– Vi vet at mange idrettslag og andre organisasjonsledd jobber kontinuerlig med å inkludere barn og ungdom, og er bevisste sitt kostnadsnivå. Her er det så mange kloke hoder over hele landet, og det er vi stolte over, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai.

– Situasjonen er derimot krevende for både foresatte og organisasjonsleddene våre på grunn av de økte prisene i samfunnet det siste året. Bufferne fra før korona er spist opp, flere barn og unge trenger bistand til å dekke avgifter til sin idrettsdeltagelse enn før, og vi frykter for deres muligheter til å delta om vi ikke intensiverer innsatsen og samarbeidet med det offentlige, fortsetter hun.

Idrettsstyremedlem Sebastian Henriksen bekrefter dette.

– Jeg har enda til gode å møte noen som ikke vil jobbe for å hindre at økonomi blir en barriere i norsk idrett. Mange gode krefter bidrar allerede mye, men vi trenger mer bistand fra det offentlige for å sikre at de barna som trenger det mest har muligheten til å fortsette. Vi setter derfor stor pris på at statsråden ønsker å lytte til våre erfaringer og utfordringer i dag, sier han.

Utfordret rundt tre temaer

Idrettsorganisasjonen har hatt flere møter med Barne- og familieministeren det siste året. Dagens møte med statsråden handlet særlig om følgende:

  1. Idretten ønsker at det er lettere å finne informasjon om oppfølgingen av fritidserklæringen lokalt. Her kan indikatorene fra inkluderendefritid.no, som er utviklet av Nasjonal Dugnad for Utenforskap blant barn og unge (NDFU) i samarbeid med FAFO, gjerne benyttes.
  2. Idretten ønsker mer kunnskap og erfaringer rundt effekten av lokale fritidskasser i kommunene. Disse kan benyttes til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen, og er i dag en del av tilskuddsordningen Inkludering av barn og unge.
  3. Idretten ønsker at NAV i kommunene må bli flinkere til å følge opp om barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp deltar i fritidsaktiviteter. For å få dette til må vi ha tall på hvor stor andel av disse barna som deltar i fritidsaktivitet, og så se på om NAV kan gjøre en bedre innsats for at de kan delta.

–  Det var et godt og konstruktivt møte. Statsråden er nysgjerrig og lytter til våre erfaringer og innspill, og vi ser frem til videre god dialog for å sikre idrettsglede for alle, oppsummerer idrettspresidenten.