Hållinghallen blir totalt tildelt 6 295 000kr.
Hållinghallen blir totalt tildelt 6 295 000kr.

Årets fordeling av spillemidler i Trøndelag er klar

Trøndelag fylkeskommune fordeler i år totalt 201 millioner i spillemidler fordelt på 184 anlegg for idrett og fysisk aktivitet spillemidler fra fylkeskommunen.

Dette beløpet gir en økning med nesten tre prosent fra i fjor. Fordelingen ble vedtatt av hovedutvalg for kultur 24.mai. 

Gjennomsnittlig ventetid fra første gang noen sender inn en søknad er nå under fire år i Trøndelag. 

Les mer og se hele oversikten for tildelingen på trondelagfylke.no