aktivm-artikkel.png

AktiVM får støtte i revidert nasjonalbudsjett

AktiVM er ski-VM 2025 i Trondheim sitt folkehelseprosjekt. Prosjektet AktiVM eies av ski-VM 2025 med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Norges Idrettsforbund og Bedriftsidrettsforbundet som partnere. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett har prosjektet fått 2 millioner i støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Leder for styringsgruppa i AktiVM og kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden er veldig glad for støtten i revidert nasjonalbudsjett. Wolden sier det er store forventninger i hele regionen til at VM skal skape merverdi ut over selve arrangementet i 2025. 

-AktiVM er et av de viktigste tiltakene vi har i så måte der vi ønsker å skape bevegelse og deltakelse i befolkningen, ikke bare i Trondheim og Trøndelag, men også i resten av landet forteller en fornøyd kommunedirektør i Trondheim 

I AktivVM legges det opp til lavterskel aktiviteter, for alle aldersgrupper, og på lang sikt bedre folkehelse. Satsingen er også noe som har vært med i hele søkerfasen, VM i Trondheim skal ha ringvirkninger som varer langt ut over 2025. 

Operativ leder for ski-VM, Kristin Mürer Stemland er også meget fornøyd med støtten i statsbudsjettet. -Dette gjør at vi kan legge mer trykk på aktivitetene vi kjører frem i AktiVM. Blant annet har vi ambisjoner om at det skal være ei VM-løype i hver kommune i Trøndelag sier Stemland.

Bidraget fra staten til AktiVM harmonerer også veldig bra med satsingen som Folkehelsealliansen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune og ruller ut i disse dager. De skal gjennomføre en opplysningskampanje som er basert på at det er viktig å gjøre noe aktivt sammen med andre, nettopp det som ligger til grunn for AktiVM. Overordnede mål er å bygge fellesskap, fremme fysisk aktivitet, helse og livskvalitet med Ski-VM 2025 som drivkraft i en folkehelsesatsing basert på teorigrunnlaget i ABC-Hodebra som blant annet innebærer at alle skal kunne delta ut fra egne forutsetninger.

 

Kontakt: 

Kristin Mürer Stemland, 93034542

Morten Wolden, 95252250