Vi heier litt ekstra på Eivind Johnsen

Eivind Johnsen er frivillig i Kolstad Håndball, og er valgt ut som Trøndelag sin kandidat til prisen Årets ildsjel 2023.

Navn: Eivind Johnsen
Alder: 70 år
Idrett: Håndball
Idrettslag: Kolstad Håndball
Idrettskrets: Trøndelag

Eivind Johnsen har vært en ildsjel i Kolstad Håndball i godt over 30 år. Han kom inn i styret i 1992, og allerede året etter ble han valgt som styreleder i klubben, noe han har vært fram til våren i år. Han er fortsatt styreleder i Kolstad Håndball Bredde, og Kolstad Arena Drift AS.

Da Johnsen kom inn i styret, var klubben preget av fallende medlemstall og dårlig økonomi. Eivind tok tidlig tak i økonomien, og sørget for å skape entusiasme i klubben igjen. De siste årene har Kolstad drevet med overskudd, og det er først og fremst takket være Johnsen. Han har skjønt at hvis man skal drive klubb må man både skape engasjement, samtidig som man har en ryddig økonomi. Det siste året har Kolstad satt i gang en stor satsing, og har hentet store håndballprofiler, der den store drømmen er å vinne Champions League. Johnsen har vært en viktig brikke for å realisere denne drømmen.

Johnsen setter alltid klubben foran seg selv. Han har aldri fått en eneste krone for styrevervet, men har til tider jobbet nesten fulltidsstilling for at klubben skal gå rundt. Han er organisert, løsningsorientert og han balanserer det å være visjonær og nøktern på samme tid. Han er en som går foran i stormen, og er lojal til alle som stiller opp som frivillig i Kolstad Håndball. Johnsen har også jobbet mye med inkluderingsarbeid, og han har vært tydelig på at alle skal få delta selv om de ikke har råd til å betale for seg. Derfor har også Kolstad Håndball en av de laveste treningsavgiftene i landet. Johnsen er en ekte ildsjel!

Bilder: Vetle Eggen

Veien videre...

Eivind er en av i alt 11 kretsvinnere. Juryen for Årets ildsjel vil i neste om gang plukke ut tre finalister av de 11 kretsvinnerne. Blant de tre finalistene vil det kåres én vinner som offentliggjøres under Idrettsgallanen lørdag 7. januar 2023 direkte på NRK1.