Ta trenerattesten nå!

Trenerattesten er et viktig verktøy for alle som har et trenerverv i norsk idrett.

Hva er Trenerattesten?

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. 

Trenerattesten kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten. Begge versjonene tar ca 10-15 minutter å gjennomføre.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Hvorfor viktig at alle trenerne gjennomfører Trenerattesten?

Trenerattesten setter en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter. På Idrettstinget i 2021 ble det bestemt at Trenerattesten er obligatorisk.

TA TRENERATTESTEN!

Enkel oversikt for idrettslaget:
Den nye klubbtilgangen i trener.nif.no gir idrettslaget oversikt over alle aktive trenere. Når treneren gjennomfører Trenerattesten, kan denne personen samtidig søke om tilknytning til idrettslaget.

Hvem har tilgang til løsningen? Leder, nestleder, daglig leder, adm.leder, medlemsansvarlig, org. ansvarlig klubb og Ansvarlig politiattest har alle tilgang. Oversikten finner du på trener.nif.no