Illustrasjonsbilde av håndballspillere

Rekordtildeling til idrettsanlegg for barn og unge

Oversikten i fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i 2022 viser en økning på 11,9% for Trøndelag

Tilskuddsbeløpet for Trøndelag i 2022 utgjør i alt kr. 187 187 000.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller familiens økonomiske situasjon. For å sikre dette må vi ha et variert aktivitets- og anleggstilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Les mer på regjeringen.no