Julehilsen

Trøndelag idrettskrets ønsker alle en aktiv jul og et godt nytt år!

De tre siste årene har vi snakket om annerledesåret. Flere har også snakket om den nye normalen. Kanskje er den nye normalen at ting endres oftere? Vi kan selvsagt diskutere om det er til det bedre for trøndersk idrett. Her må vi i den idretten sette oss i førersete og være med å utvikle istedenfor å henge bak. Trøndersk idretten har til sammen den kompetanse for å sette standarden for norsk idrett på alle områder - uansett!

«Vi skal vinne tilbake hverdagene» har vært et begrep vi har brukt her i Trøndelag idrettskrets. Det er noe forskjell mellom særidrettene, men alt sett under ett ser vi en positiv utvikling. Det viser at dere har gjort og gjør et godt stykke arbeid. Vi har en positiv utvikling i medlemstallene, mens en liten nedgang i aktivitetstallene. Vi har tro på at begge disse indikatorene vil ha en positiv utvikling også dette året. Tålmodighet er et uttrykk vi kjenner godt til i både barne- og ungdomsidretten. Det å ikke ville for mye på engang vil i tiden fremover være enda viktigere enn tidligere. Samarbeid på tvers av særidretter og med andre frivillige organisering håper vi forsterkes ytterligere fremover.

Videre blir det også sagt at «Frivilligheten er i endring» og mange av de tilbakemeldinger vi får tyder også på dette. Det er mer krevende å få personer i verv av varighet. Det meldes også om litt mer jobb å få på plass ressurser i aktivitet/dugnad med tidsbegrenset varighet, selv om dette oftere lar seg godt løse. Hvordan vi skal få tilbake lysten til å bidra for idrettsfellesskap, vil være enda viktigere får en høy prioritet i Trønderidretten i tiden fremover.

Et annet tema vi ønsker å forsterke i det kommende året er tema «Ung psykisk helse». Norske ungdommer melder i den siste UngData-undersøkelsen en økt andel ungdommer med angst/depresjoner. Årsakene skal være opplevelse av mye stress, forventninger om mestring samt press på kropp/utseende. Her er idretten allerede en viktig aktør for å motvirke dette, men også viktig å være klar over at vi kan være en aktør som også kan skape dette.

Idretten ønsker å være en arena som er «mye større» enn oss selv. Med det mener vi at vår størrelse både gir oss en mulighet og også en plikt, til å bidra ekstra. Dette gjennom bidrag innenfor å skape aktivitet, samhold og utvikling. Her vet vi at våre idrettslag gjør en fabelaktig innsats allerede.

Vi er godt inne i advent og juletid og juleferie nærmere seg raskt og vi vil da benytte anledningen til å takke dere alle for samarbeidet i 2022.

Hvordan vi forholder oss til fremtiden og det ukjente er et valg vi har – la oss sammen ta en aktiv rolle i nettopp dette arbeidet. Det er dette som gjør TRØNDELAG unikt.

GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR. 

Med hjertelig hilsen

Kjell Bjarne