Illutrasjon inkludering_1920.jpg

«Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» – høring med frist 1. juli 2022

«Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» skal bidra til at alle relevante aktører arbeider og samarbeider for å nå felles mål for idrett og fysisk aktivitet i Trøndelag. Hovedutvalg for Kultur i Trøndelag fylkeskommune har nå sendt «Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag» på høring (sak 16/22).

SÆRKRETSER, IDRETTSRÅD, OLYMPIATOPPEN MIDT-NORGE og andre aktører som jobber med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet er viktige høringsparter. Andre sentrale høringsparter er fylkets 38 kommuner, som oppfordres spesielt til å involvere alle medvirkningsorganene i kommunen slik som for eksempel ungdomsråd og råd/utvalg for personer med nedsatt funksjonsevne.

Høringsutkastet og mer om bakgrunn og mål med arbeidet finner dere på nettsiden Høring – Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag. Målet er at erklæringen vedtas av Fylkestinget den 19.-20.oktober, - og planen er at den skal signeres på Idrettens hederskveld i Trondheim Spektrum 4.november.

Aktuelle dokumenter:

HØRINGSFRISTEN ER SATT TIL 1.JULI 2022.

Vi ber om at dere sender høringssvar pr. e-post til postmottak@trondelagfylke.no og merker det «Idrettspolitisk erklæring for Trøndelag». Dere kan også sende svar til: Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer.

Ved spørsmål ta kontakt med:
Spesialrådgiver Bjørn Høgsnes, bjorn.hogsnes@idrettsforbundet.no, 971 47 448
Seksjonsleder Jorunn Lilleslett, jorli@trondelagfylke.no, 74 17 50 69 / 478 62 411
Rådgiver Hans Jørgen Renå, hanre@trondelagfylke.no, 74 17 52 67 / 952 99 389