Logoen til Norges idrettsforbund.

Felles uttalelse fra Antidoping Norge, Kulturdepartementet og Idrettsforbundet

Hos Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har det i dag vært avholdt et møte med Antidoping Norge (ADNO) og Norges idrettsforbund (NIF) om dopingtesting av mindreårige utøvere.

Fra KUD stilte statssekretær Gry Haugsbakken og ekspedisjonssjef Lars Audun Granly. NIF stilte med blant andre president Berit Kjøll, visepresident Vibecke Sørensen og generalsekretær Nils Einar Aas, mens ADNO var representert ved styreleder Thorhild Widvey og daglig leder Anders Solheim.

På bakgrunn av konstruktive innspill og gode drøftinger har vi blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med løsninger både på kort og lang sikt. Vi er enige om følgende:   

  • Vi skal sikre et godt og effektivt norsk antidopingarbeid som bidrar til en ren idrett, samtidig som vi ivaretar forpliktelsene i det internasjonale antidopingregelverket.
  • Fra myndighetenes side er vi nå i gang med å vurdere mulige løsninger for at utøvere i aldergruppen 15-18 år selv skal kunne samtykke til dopingtesting. Dette inkluderer en vurdering av ny lovgiving. Andre løsninger enn å innhente foreldresamtykke vil ikke kunne være på plass innen den tidsfristen WADA har satt.  
  • Basert på innspillene ADNO og NIF har kommet med de siste dagene, er det enighet om en kortsiktig løsning med innhenting av foreldresamtykke som sikrer at norsk idrett og ADNO opererer i tråd med WADAs regelverk.
  • ADNO og NIF vil på bakgrunn av denne enigheten finne fram til de praktiske løsningene innen fristen til WADA.