idrettslek12.jpg

Aktiv fritid for alle 2022 - søk i dag!

Det å kunne delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle – både barn, unge, voksne og eldre. Gjensidigestiftelsen lyser nå ut midler som lag og foreninger kan søke på.

Gjensidigestiftelsen ser særlig etter tiltak som legger til rette for at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger. Prosjekter som benytter frivillig arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltaket blir også prioritert.

Søknadsfristen er 15. september 2022. 

Trykk her for kriteriene som gjelder og søknadsskjema.