Rundt 50 unge ledere fra inn- og utland deltok under den første utgave av Lillehammer Young Leaders Programme.
Rundt 50 unge ledere fra inn- og utland deltok under den første utgave av Lillehammer Young Leaders Programme.

Unge idrettsledere fra 18 nasjoner diskuterte paraidrett, inkludering og økonomiske barrierer

I slutten av april ble første utgave av Lillehammer Young Leaders Programme (LYLP) avholdt med en god miks av unge idrettsledere fra Norge og resten av verden. Selv om koronasituasjonen gjorde at samlingen måtte gjøres digital, er tilbakemeldingene fra deltakerne svært gode.

- Å få delta på årets program var både spennende og lærerikt. Det ga meg en mulighet til å se ulike utfordringer i idretten fra ulike perspektiver, og ikke minst være sammen med fantastiske unge mennesker som var like lidenskapelig opptatt av å skape positive endringer som meg, forteller 20 år gamle Gauri Agarwal fra India.

Spennende diskusjoner
Deltakerne i LYLP 2021 ble plukket ut etter en søknadsrunde, og besto av 20 norske, og rundt 30 internasjonale, unge idrettsledere. Den sammensatte gruppen ga grunnlag for mange spennende faglige diskusjoner.
- Det jeg likte best med programmet var muligheten til å lære mer om spesifikke temaer som økonomiske barrierer i idretten, og deretter få muligheten til å diskutere disse temaene med unge idrettsledere fra hele verden, forteller Taylor Rooke fra Canada.

-Veldig fornøyde
I tillegg til deltakere fra mange europeiske land var det med representanter fra blant annet Paraguay, Libanon, Australia, Peru, Sør-Korea og USA.
- Vi er veldig fornøyde med første gjennomføring av programmet. All honnør til prosjektleder Ida Haugstad Stake og de frivillige i arbeidsgruppa som sto for all planlegging- og gjennomføring. I god «Lillehammer 2016-ånd» fikk vi delt erfaringer og skapt nettverk på tvers av nasjoner, sier Per Erik Mæhlum i Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre.

Temaer som engasjerte
Programmet ble åpnet av idrettspresident Berit Kjøll, og besto av både presentasjoner, workshops og sosiale aktiviteter. Hovedtemaet for årets program var inkludering, og deltakerne fikk både presentasjoner og diskusjonsoppgaver tilknyttet para-idrett, økonomi som barriere og integrering/inkludering.
- Basert på tilbakemeldingene vi har fått har både norske og internasjonale deltakere opplevd temaene som veldig relevante, og vi har i mindre grupper hatt mange gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger på tvers av nasjoner og verdensdeler. Selv om vi helst skulle gjennomført samlinga fysisk, har den digitale varianten gått over all forventing, forteller Ida Haugstad Stake.

Av unge for unge
Litt av hensikten med prosjektet er at programmet skal planlegges- og gjennomføres av de unge selv. For å få til dette er det nedsatt en arbeidsgruppa bestående av norske unge ledere.
- Vi synes organiseringen har fungert veldig bra, og tar sikte på å fortsette med tilsvarende organisering kommende år. Et av suksesskriteriene mener jeg har vært at vi lar de unge få utvikle programmet slik de faktisk vil ha det, sier Mæhlum.