Foto: Artem Kniaz
Foto: Artem Kniaz

Trøndelag idrettskrets ønsker alle en aktiv og god sommer

Vi tar sommerferie og har kontorstengt fra og med 12.juli til og med 1.august. Skulle det være noe som haster er organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland tilgjengelige på mobil 419 00 106.