ungdom3.jpg

Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend

Fylkeskommunen deler hvert år ut stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år. Søknadsfrist 31.august.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Du kan bruke stipendet til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser. Stipendet er personlig.

Størrelsen på stipendet det kan søkes om er  kr 25 000,- . Ved store utgifter for din idrett kan du søke om stipend på inntil kr 50 000. Du kan ikke bruke stipendet til å betale for studier der det kan søkes Statens Lånekasse.

Trykk her for nærmere informasjon og søknadsskjema!