Foto Trøndelag Fylkeskommune
Foto Trøndelag Fylkeskommune

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2022

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2022.

Søknadsfristen er 1. februar 2022, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Kommunene oppfordres til å videreformidle denne informasjonen til lokale frivillige lag- og organisasjoner i sin kommune.

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/