Tillitsmannsklubben.jpg

Tillitsmannsklubbens stipend for 2021

Tillitsmannsklubben i Trøndelag deler hvert år ut et stipend, i år på kr 10 000,00. Søknadsfristen er 17. oktober 2021. Utdelingen av prisen skjer på Idrettens Hederkveld 5. november 2021

Hensikten med stipendet er å stimulere unge utøvere og lag til videre utvikling. Stipendet kan gis til personer eller lag som over tid har vist god idrettslig utvikling. Dette gjelder både for fine prestasjoner og utvikling. Personer må være mellom 16 og 18 år i utdelingsåret.

Søknad sendes Tillitsmannsklubben v/leder Reidar Isachsen reidarisachsen@gmail.com 

Søknadsfrist: 17. oktober 2021