NIF_Logo_Trøndelag IK_Farger.jpg

Sommerhilsen fra Trøndelag idrettskrets

Det nærmer seg ferietid og sommerferien banker på døra. Her kommer en sommerhilsen fra styreleder Ståle Vaag og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland.

Hei kjære idrettsvenner!

 

Det nærmer seg ferietid og sommerferien banker på døra.

Annerledes året har nå vart i 15 måneder. Slutten og optimismen rundt dette er nok større nå enn i fjor. Enden sees nå mer realistisk ut enn i fjor sommer.

Vil berømme dere alle som har stått i det gjennom en svært krevende periode. I perioder(heldigvis kort) var det å drive organisert idrettsaktivitet «forbudt»

Man er ulikt berørt av de iverksatte tiltakene, men ingen er uberørte. Hvordan status er i våre medlemsregistre er dere alle godt kjent med og vet arbeidet rundt medlemsutviklingen har stort fokus.

 

Noen leveranser som vært i gang og fortsatt er igang

  • Når all organisert trening opphørte utviklet vi også en egen aktivitetsportal www.aktivtronder.no som er ment å vise mulige treningsøkter(her er mange) og råd og tips både innenfor kosthold, opptrening etter skade samt forebyggende.
  • Videre har vi også i år videreført vår portal SommerTrondelag www.sommertrøndelag.no, denne har vi håp om at flere vil ta i bruk etter hvert.
  • Arbeidet med opprettelsen av Norges første paraidrettssenter er godt i gang og første kvartal 2022 åpner vi😊. Mer info vil komme.
  • Utviklingen av vår sonemodell fortsetter og er også høyt prioritert. Vi delt inn Trøndelag i 10 soner. Vi opplever å hatt god effekt av denne i situasjonen som har vært
  • Utvikling og gjennomføring av flere digitale kurs, møter, webinar etc og mange nye ligger også i kalenderen fremover

 

Fremover

Hvordan håndterer vi 2021, 2022 og kommende år ?

Er det bare å starte aktiviteten slik den var i februar 2020 eller må vi ha oppmerksomhet på langt flere områder enn dette ? Vi tror svaret her er JA både for fokus på kortsikt og langsiktig. Her vet vi at det allerede legges ned et stort arbeide, samtidig som vi vet at dette vil være et «evigvarende» arbeide.

Nå er gjenåpningen i gang for fullt og kun et trinn til (trinn 4) så er vi tilbake😊. Samtidig er vi også forberedt på at det kan komme utbrudd som kan berøre oss, selv om vi håper at antallet vaksinerte nå også vil kunne vektes mer ved eventuelle innførte lokale tiltak.

 

Gjenåpning/restart av idretten

Dette er i gang for fullt. Man ønsker at det skal gjennomføres en nasjonal markering i hele Norge av dette lørdag 25. september 2021. Her har man ikke lagt noen føringer på hvordan og hva dette skal inneholde. Vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker å belaste idrettslag etc med planlegging av nye arrangementer. Dette eventuelt i tillegg til det viktigste – «få hverdagsidretten» opp å gå igjen. Det å sikre at man greier å både stabilisere og øke medlemsmassen nå det absolutt viktigste.

Markeringene kan i så fall også være som en del i et allerede eksisterende arrangement. Her utfordrer vi dere og evt kommunen til å eventuelle finne om dere vil markere dette enten den 25. september eller om dere velger en annen dato for dette.

Hvis man ønsker å høre mer om dette så ta gjerne kontakt med oss.

 

Nasjonal Idrettspolitisk Arena - NIPA

Vi har i en lengre tid jobbet for å få på plass en arena for de store idrettspolitiske sakene i Norge. Vi har som dere vet arrangerte flere slike, men hatt ønske om at Trøndelag også her skal sette et større fotavtrykk. Derfor er vi svært glade for å fått med oss Ørland kommune, Roret Ørlandet Kulturforetak og Trondheim Spektrum på dette laget og da med etableringen av NIPA. 2. til 4. september 2021 arrangeres første NIPA konferanse på Brekstad. nipa – NIPA – Nasjonal idrettspolitisk Arena – Idrettens viktigste møteplass 2. til 4. september 2021 på Ørland. NIPA har også en digital leveranse og dette er NIPA365. Her vil man kunne ta tak i de store sakene for diskusjon etter hvert som de måtte oppstod i løpet av året. Vi har allerede arrangert dette og da var det Høydehus debatten. Denne fikk særs stor medieinteresse og tilbakemeldingene særdeles gode.

 

Idrettens Hederskveld

Fjorårets Idrettens Hederskveld ble arrangert digitalt.

Årets arrangement legger vi opp til i tradisjonelle former – det vil si fysisk og både ber og håper at dere alle setter av fredag 5. november 2021 til å komme på dette.

Dette vil bli gjennomført som tidligere år i Trondheim. Konkret sted og mer praktisk informasjon kommer vi tilbake til.

 

Idrettsgalla 2022

Lørdag 8. januar 2022 arranger vi den STORE tv sendte Idrettsgalla’n i samarbeid med NRK, Norsk Tipping og Norges idrettsforbund. Dette vil finne sted i Trondheim Spektrum. Her har vi et STORT ønske om at dere alle kommer. Mer info kommer, men sett gjerne av datoen her også nå😊.

Men før alt dette vil vi i Trøndelag idrettskrets ønske dere alle en riktig god sommer.  Håper alle får en flott og aktiv ferie, uansett hvor den måtte tilbringes - og plutselig møtes vi igjen, med «oppladede batterier» og klar for nye utfordringer og opplevelser😊.

Verdens beste region på SAMSPILL i hele IdrettKulturOffentligeNæringsliv-kjeden jobber vi etter hver eneste dag. Vi har sammen et utgangspunkt bedre enn de fleste.

 

Med sportslig hilsen

 

 

Ståle Vaag                 Kjell Bjarne Helland

Styreleder                  Organisasjonssjef