Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regjeringen har lansert en ny tilskuddsordning til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

hands-hold-diversity.jpg

Tilskuddsordning har en ramme på 8 millioner kroner og er øremerket tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Ordningen er ettårig. Søknadsfrist 15.mars 2021.

 

Mål for tilskuddsordningen: Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.

Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.

Hva kan det søkes om?

    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.

Søknadsfrist: 15. mars 2021.

Les mer og send inn søknad via Bufdirs nettsider: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering/