Foto: Sofie Torlei Olsen
Foto: Sofie Torlei Olsen

Rapport om etisk og trygg idrett

Rapporten etisk og trygg idrett er et viktig bidrag til en enda bedre idrett, en enda tryggere idrett og en idrett som vet hvor den er – og hvor den skal.

Norsk idrett er bygget på tillit. Tillit til hverandre, til en rettferdig konkurranse og til en demokratisk og godt styrt organisasjon. Hver gang denne tilliten brytes, mister vi noe og noen på veien. Tillit er ikke noe som kan kreves, men kun noe vi kan bygge over tid og fortjene. For å oppnå Norges idrettsforbunds ambisjon om å være en idrettsorganisasjon i verdensklasse, er norsk idretts arbeid for en etisk og trygg idrett et viktig fundament.

Idrettstinget vedtok i 2019 å styrke arbeidet med en etisk og trygg idrett, med et mandat om å utrede tiltak som vil utvikle organisasjonens arbeid på feltet både i perioden frem til tinget 2021, og i neste tingperiode fram mot 2023. Fokuset for arbeidet i perioden 2019 til 2021 har vært på viktige forbedringsområder for hele idrettsorganisasjonen, og på å skape felles rammer for et etisk og trygt idrettsmiljø.

Rapporten etisk og trygg idrett beskriver arbeidet som er blitt gjennomført, og presenterer både prosess og resultatet for de fem leveransene arbeidsgruppen anbefaler. Disse utgjør fem separate, men likevel tematisk sammenhengende leveranser:

  • Etiske leveregler og tilhørende kompetansearbeid
  • Etisk råd
  • System for varsling og håndtering av varsler
  • Prosess for saker til idrettens domsutvalg
  • Krav til godt styresett