Meld på nettverkssamling for unge idrettsledere!
Meld på nettverkssamling for unge idrettsledere!

Invitasjon nettverkssamling unge idrettsledere

Trøndelag idrettskrets med støtte fra Norsk Tipping, inviterer til Nettverkssamling for unge idrettsledere 7.–9. januar i forbindelse med Idrettsgallaen 2021 i Trondheim.

Samlingen har som mål å skape en arena for unge ledere og gi de ressurser og verktøy til å kunne bidra i idretten.

Helgen henger seg på det eksisterende idrettsgallaprogrammet lørdag med seminarer og workshops, med hensikt å øke unge ledere i idretten sin mulighet til ta plass i organiseringen av norsk idrett.

Samlingens hovedtema er ung frivillighet.


Krav til deltagelse
Idrettskretser og særforbund er garantert minimum en plass hver. Vi anbefaler likevel at dere melder på flere deltagere, slik at vi kan fylle opp alle plassene om ikke alle organisasjonsledd melder seg på.

Det er totalt 60 plasser tilgjengelige på samlingen. Samligen er fortrinnsvis for ungdomsutvalg, men for organisasjonsledd uten ungdomsutvalg, eller hvor medlemmene ikke har anledning, kan organisasjonsleddet leddet sende en representant som er styremedlem eller som har et sentralt tillitsverv som ved valget var under 26 år.

Dersom ditt organisasjonsledd ønsker å sende flere representanter enn dette, kan disse meldes på, og arrangøren vil tildele plasser om mulig innenfor rammen på 60 deltagere.


Representanter under 18 år
Om deres organisasjonsledd ønsker å sende representanter under 18 år, stilles det krav til at organisasjonen stiller med en verge som er over 18 år. Verget kan være en representant, men bør være av samme kjønn. Organisasjonsleddet dekker kostnadene for vedkommende. Har dere spørsmål angående mindreårige representanter ta gjerne kontakt.


Økonomi
Det er en deltageravgift på kroner 500. Kostnader knyttet til arrangementet som kost, losji og billetter til idrettsgalla dekkes av arrangøren. Organisasjonsleddet må selv dekke reisekostnader.

Påmeldingsfrist
10.desember

Mer informasjon
Invitasjon Nettverksamling for unge idrettsledere 7-9 januar 2022.pdf