Organisasjonshjul2011.png

Idrettskretsen tilbyr alle særidrettslag utvalgte kurs, gratis!!!

Kompetansehevende kurs i idrettslagene er et satsningsområde for norsk idrett

Idrettskretsen kan derfor tilby alle særidrettslag disse utvalgte kursene, gratis!!!

Kompetansetiltak for særidretter - 2021 - oversikt tiltak.pdf