Flere anlegg skaper mer idrettsaktivitet. Foto: Norges idrettsforbund
Flere anlegg skaper mer idrettsaktivitet. Foto: Norges idrettsforbund

Full momskompensasjon til bygging av idrettsanlegg

292,7 millioner kroner i kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg blir utbetalt i disse dager. Det er full momskompensasjon inneværende år.

Lotteri- og stiftelsestilsynet mottok totalt 563 søknader, hvor 532 ble godkjent. Samlet godkjent søknadsbeløp er på hele 292 708 409 kroner, noe som betyr at alle som fikk godkjent søknaden sin får utbetalt beløpet det ble søkt om.

– I en tid med stor usikkerhet knyttet til koronapandemien, er det svært gledelig at vi ni år på rad får full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Det skaper større forutsigbarhet og lavere risiko knyttet til byggingen, og vi vet at momskompensasjonsordningen stimulerer til bygging av flere anlegg, noe som igjen skaper mer idrettsaktivitet landet over, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Viktig å bidra med forutsigbare rammevilkår

-Dette er en god ordning for idrettslag som tar på seg ansvar og risiko når de bygger egne idrettsanlegg. Spesielt i krevende tider som vi har nå, hvor mange idrettslag har anstrengt økonomi, er det viktig at staten stiller opp og bidrar med ordninger som gir forutsigbare rammevilkår, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Se hele oversikten over tildelingen på Lotteri– og stiftelsestilsynets sider.