elaring5.jpg

Digitalt utdanningstilbud - blant annet Idrett og bærekraft

Norges idrettshøgskole tilbyr digitale studieemner til høsten. E-læringen i idrett og ledelse gir innsikt i måten norsk og internasjonal idrett er bygd opp og ledet. Gjennom modulbasert utdanning tilegner du deg teoretisk og praktisk kunnskap som er relevant for videre studier og i ditt virke i idretten. Det er også et eget emne innen idrett og bærekraft. Emnene er på 10 studiepoeng.

Studieemnene koster ikke annet enn semesteravgiften som går til Studentskipnaden og ikke NIH.

Utfyllende informasjon om emnene, som alle gir 10 studiepoeng,  finner dere her:

Merk: alle disse emnene har søknadsperiode 15. juli – 1. august 2021.

Sett gjerne av ett minutt og 58 sekunder på informasjonsfilmen om studieemnet Idrett og bærekraft, og/eller den like lange filmen om Idrettens lederskap.

Du kan lese mer om tilbudet i en nylig publisert artikkel på NIHs hjemmeside.