Idrett og bærekraft - samarbeid mellom trønderidretten og NIH

Trøndelag idrettskrets og Norges idrettshøgskole har inngått samarbeid om å tilby studiet "Idrett og bærekraft" med egen Trøndelagsklasse!

NIH tilbyr nettstudiet «idrett og bærekraft» som gir 10 studiepoeng ved fullført og bestått eksamen. Oppstart januar 2022. Hovedmålet er kunnskap om bærekraft, med relevans for idretten. Kompetansen kan brukes uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon.

– Idretten kan ikke stå på sidelinjen og tenke at de globale utfordringene i vår tid ikke gjelder oss. Vi må være oppmerksomme på disse utfordringene, vi må forstå hvordan de påvirker oss og vite hva vi som idrettsfelleskap kan bidra med (generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas)

FN sambandets 17 bærekraftsmål handler også om langt mer enn klima og energi.  Likestilling, rett til utdanning/kompetanse, økonomiske barrierer og ikke minst målet om jobbe sammen for å nå bærekraftsmålene. 

Kurset tar for seg målene og hva de kan bety for idrettesorganisasjonene, om det er idrettslag, særkretser, idrettsråd eller idrettskrets.

Hvordan kan idretten bruke kunnskapen om bærekraft til å øke inntekter, senke kostnader og samtidig som begrense vår miljøpåvirkning? 


Søknadsfrist for vårsemesteret er 1.desember

Kurset er nettbasert. Samarbeidet mellom idrettskretsen og NIH gjør at Trøndelagsstudentene også får tilbud om to fysiske samlinger våren 2022.

Interesserte søker opptak til studiet i søknadsweb (link finner du under).
Send samtidig en e-post til gina.thrane@idrettsforbundet.no med navn, organisasjonsledd og telefonnr. slik at vi får registrert deg i vår Trøndelagsklasse!

Mer om studiet og søknadsprosessen kan du lese her