Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Viktig informasjon om avlyste arrangementer i krisepakke 3

Her følger viktig informasjon om avlyste arrangementer for koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner. Krisepakken gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Informasjonen gjelder for klubber, kretser og særforbund.

Retningslinjer for kompensasjon ved avlyste arrangementer etter 1. november:
Dersom et planlagt arrangementet over lengre tid ikke kan gjennomføres på grunn av myndighetspålagte restriksjoner, vil arrangør bli kompensert inntil 50 prosent. Arrangør vil her kompenseres for det som over tid har vært planlagt, men hvor man over tid også har vært klar over at arrangementet måtte avlyses. I søknaden skal man her krysse av avlyst arrangement. I de tilfeller hvor arrangementet var planlagt gjennomført, men måtte avlyses på kort varsel grunnet myndighetspålagte restriksjoner, kan arrangør være berettiget inntil 70 prosent kompensasjon.

Retningslinjer for de som ikke har søkt, og som kan få 70 prosent kompensert:
Kompensasjon inntil 70 prosent ble satt fra 1. november for å stimulere til gjennomføring av aktivitet der dette var mulig.

Dersom aktivitetene likevel måtte avlyses på kort varsel på grunn av myndighetspålagte restriksjoner (lokalt eller sentralt), og som ikke kunne forutses da ordningen ble innført, kan arrangør søke om inntil 70 prosent kompensasjon. I søknaden skal arrangør i slike tilfeller krysse av for delvis gjennomført arrangement, selv om aktiviteten i sin helhet er avlyst på kort varsel.

Har du søkt kompensasjon for avlyst arrangement, som egentlig innfrir vilkårene for delvis gjennomført arrangement?
I slike tilfeller må arrangør sende en epost til postmottak@lottstift.no. I emnefeltet skriver man «Ny opplysning» og saksnummeret som søker fikk i bekreftelsen på søknaden.

Beskriv i fritekst hvordan aktiviteten faktisk var planlagt gjennomført, men hvor nye eller endrede restriksjoner nasjonalt eller lokalt gjorde at aktiviteten måtte avlyses på kort varsel. Lotteritilsynet vil vurdere redegjørelsen og eventuelt endre status for arrangementet til delvis dersom de aksepterer begrunnelsen.

I redegjørelsen kan arrangør eksempelvis vise til dokumentasjon for sen avbestilling av hall/arena, kursleder, trener, hotell eller reiser.

Her kan du lese mer informasjon om krisepakke 3 – på Lotteritilsynet sine nettsider