Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kompensasjonsordning for næringslivet med åpning for idretten - NIF ønsker tilbakemelding!

penger.jpg

NIF har i en tid jobbet for at den såkalte kontantstøtteordningen også skulle kunne omfatte idretten. I går kveld kom forskriften for ordningen, som nå gir en viss åpning for at frivillig sektor, inkludert idretten, kan søke om kompensasjon gjennom denne ordningen. Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten dersom de oppfyller de øvrige kriteriene som er satt.

 

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund Karen Kvalevåg sendte 18.april 2020 et brev til alle idrettskretser og særforbund om kompensasjonordningen for næringslivet som har en åpning for idretten. Brevet i sin helhet kan LESES HER!

Et utdrag av brevet følger nedenfor.

Forskriften sier:
§ 1-4 Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål
Foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32, er ikke omfattet av ordningen. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32 og som driver økonomisk virksomhet, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes likevel av ordningen for den del av virksomheten som er skattepliktig.

Forskriften i sin helhet ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/.

Den enkelte organisasjonsenhet må på bakgrunn av dette selv sjekke ut om den er omfattet av ordningen.

NIF ønsker tilbakemelding
Det er behov for tilbakemelding på hvem som er omfattet av ordningen, og eventuelle utfordringer som gjør at man ikke er omfattet, eller kun delvis omfattet. Vi ber om at slik tilbakemelding sendes til okonomi@idrettsforbundet.no så raskt som mulig og helst innen tirsdag 21. april kl. 08.00.

Vi anbefaler at du forsøker å finne svar på kompensasjonsordning.no eller i forskriften om du lurer på noe, men det er også mulig å kontakte Skatteetaten på telefon 22 07 80 10.

Vi vil også benytte anledningen til å informere om at vi i tillegg jobber for en tiltakspakke som vil dekke bredt for klubber og lag.