trik_jul.jpg

Idrettskretsen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi takker dere alle for samarbeidet i 2020, og ønsker dere alle en riktig god jul og et aktivt nyttår. Hvordan vi forholder oss til fremtiden og det ukjente er et valg vi har – la oss sammen ta en aktiv rolle i nettopp dette arbeidet. Det er det som gjør TRØNDELAG unikt.

Vi nærmer oss slutten på 2020.

"Annerledes året", "Covid-19", "korona", "pandemi", "kohort", "munnbind", "1 meter", "nasjonal dugnad", "kompensasjonsordninger", "Nakstad", "FHI", "Høie", "karantene", "hjemmekontor", "Zoom" og "TEAMS" er ord som vi siden mars noe ufrivillig har måttet bli kjent med.

2020 vil få en sentral plass i moderne historie internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Jeg har alltid sagt at «er det slik at årene bare går raskere og raskere eller er det andre forklaringer?». Nettopp i år har mange nettopp ønsket at året skal gå raskest mulig slik at vi kan komme oss videre.

Konsekvensene har truffet oss ulikt, men de fleste har nok blitt påvirket av dette på en eller annen måte. Idretten har hele tiden hatt fokus på ansvarlighet og det å bidra i denne dugnaden selv om vi også har hatt våre uenigheter. Det tror jeg likevel er sunt i et demokrati. Nettopp det å kunne stille spørsmål og tørre være uenig, men til slutt følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder.

Min påstand er at vi sammen har gjort en god innsats!

Å komme tilbake til normalen er noe alle gleder seg til, men hva vil i fremtiden bli definert som normalen? Tror vi alle tenker likt her ved at vi nå får en ny normal. Kanskje ikke bare negativt med det.

Idretten ønsker å være en arena som er «mye større» enn oss selv. Med det mener jeg at vår størrelse gir oss en mulighet og også en plikt til å bidra ekstra i ethvert samfunn for å skape økt aktivitet, samhold og utvikling. Her vet vi at våre idrettsråd og idrettslag gjør en fabelaktig innsats allerede.

Året 2020 har gitt oss en del begrensninger, og flere av disse har ført til både endringer og også innovasjon.

Bruken av digitale møteplasser ble plutselig det eneste alternativet hvis man skulle «møtes». Den industrielle revolusjonen varte vel opp mot 100 år, mens den digitale revolusjonen var unnagjort på 2 uker.

De digitale verktøyene har vært både nyttig og viktige og vil også være det i fremtiden, men håper vi etter hvert også kan få til noen flere treffpunkter hvor det vil være mulig at vi fysisk møtes.

For det nye året håper vi også at vi kan få i gang aktiviteten for alle våre medlemmer igjen, inklusiv de som aldri fikk «oppleve» 2020 sesongen – nemlig de over 20 år – bredde – kontaktsport.

Idretten skal fortsatt være en ansvarlig aktør som ivaretar de retningslinjer som gjelder og ikke minst bidrar i den nasjonale dugnaden som dette er.

Dere har gjort en fantastisk jobb – TAKK til dere alle. 

IDRETTSKRETSEN ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET AKTIVT NYTTÅR.

Kjell Bjarne Helland
Organisasjonssjef