Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskuddsutbetaling av tilskudd til idrettsråd, særkretser og regioner i 2020

idrettslek12.jpg

Styret i Trøndelag idrettskrets har i et ekstraordinært styremøte fattet vedtak om forskuddsutbetaling av tilskudd for 2020.

 

Vedtaket har sin bakgrunn i den situasjonen som er oppstått i forbindelse med koronapandemien, hvor likviditetssituasjonen i store deler av norsk idrett har blitt krevende. Dette har i ulik grad rammet de ulike organisasjonsleddene, men det er likevel ingen som ikke vil bli berørt av den oppståtte situasjonen.

Betingelsene for mottak av dette tilskuddet er regulert av kriterier som særkretsene/regionene og idrettsrådene vedtok på idrettskretstinget i 2018.

Med bakgrunn i dagens situasjon har imidlertid kretsstyret for 2020 valgt å gå til det skritt å utbetale tilskuddet uten krav om å oppfylle kriteriene. Konkret gjelder dette kravet om pliktig oppmøte på ledermøte og/eller kretstinget. I tillegg har styret bestemt at også idretter uten delegater på idrettskretstinget skal få tilskudd i 2020.

Pengene ble utbetalt denne uken.