IDR_PRT_R3-forside_1.png

Årets julegave for den idrettsinteresserte!

Jubileumsheftet Nordtrønderidrettens historie tar for seg våre idrettshelter og kjente idrettsøyeblikk i perioden 1994-2019.

Heftet må sees i sammenheng med jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med Nord-Trøndelag idrettskrets sitt 75-årsjubileum i 1994.

Sikre deg og dine venner årets julegave for kr. 390,- pr bok. Begrenset opplag.

Jubileumsheftet kjøper du hos: 
Steinkjer bokhandel
Ark Amfi Steinkjer
Norli Steinkjer Amfi
Norli Magneten

Heftet kan også kjøpes hos Trøndelag idrettskrets avd. Steinkjer.
Bestilling gjøres via https://bit.ly/2HzoUq1