Hockey3.jpg

Trønderidrettens strategidokument for anleggsutvikling i tingperioden 2020-2024

Strategidokumentet skal synligjøre trønderidrettens prioriteringer innenfor virkemiddelet idrettsanlegg, for å best mulig underbygge den retning på aktivitetsutviklingen som «Langtidsplan 2020 – 2024 Trønderidretten Vil» beskriver.

Strategidokumentet ble vedtatt på idrettskretstinget 2020.

Dokumentet finner du HER!