Spillemidler

Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

Gjeldene regelverk med tilskuddssatser for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

Det er viktig at alle som planlegger å bygge idretts- eller nærmiljøanlegg setter seg godt inn i regelverket.

Alle søknader sendes til den kommunen hvor anlegger ligger. Kommunen fastsetter selv søknadsfristen, men denne er som oftest på høsten. Søknadsskjema finnes på:

www.idrettsanlegg.no

Nedenfor følger noen viktige punkter fra regelverket:

Kommunal idrettsplan For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. De fleste kommuner utarbeider en slik plan hvert fjerde år. Ta kontakt med idrettsråd eller kommunen for å høre om frister for å melde inn anlegg.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse Alle anlegg må ha en idrettsfunksjonell godkjennelse. Det fremgår av regelverkets punkt 2.5 hvem som kan gi en slik godkjenning. For de fleste anleggstyper er dette kommunen, men for enkelte større anleggstyper er det Kulturdepartementet som er godkjenningsmyndighet. Fristen for å få denne godkjennelsen er 15. januar. Dette er gjerne noen måneder etter kommunens søknadsfrist.

Kommunal garanti Når idrettslag står som søker av tilskudd på over 3,0 millioner kroner til bygging av alle typer haller, alpinanlegg, golfanlegg, motorsportanlegg, kunstisbaner eller rideanlegg må kommunen eller fylkeskommunen garanterer for tilbakebetaling av spillemidlene dersom forutsetningen for tildelingen misligholdes. En slik garanti skal også godkjennes av fylkesmannen.

Rett til bruk av grunn Dersom det er andre enn idrettslaget selv som eier grunnen må laget ha en tinglyst feste-/leierett på minimum 30 år. Det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet.