Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mva-kompensasjon anlegg

 

Det er tre kriterier som må være oppfylt for at en skal kunne få kompensert merverdiavgiften:

  1. Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  2. Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden.
  3. Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Begge vedleggene må leveres innen utløpet av søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli godkjent.

Regnskapsskjemaet som skal benyttes finner du ved å benytte linken ovenfor. Det er kommunens revisor som skal gjennomgå og godkjenne regnskapet.

Stortinget har bevilget 100 millioner kroner som skal fordeles mellom søkerne.

Søknadene leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på linken www.idrettsanlegg.no

Viktig informasjon ligger her:

Informasjon om ny søknadsrunde

Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Kontroll av regnskap for anlegg med spillemiddeltilskudd inntil kr 200 000 kan utføres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, pkt. 5 som du finner på Kulturdepartementets hjemmeside

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Det finnes mye informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.no

I 2010, 2011, 2013 og 2014 fikk alle søkere kompensert betalt mva fullt ut, mens de som søkte i 2012 fikk refundert 89,4 % av betalt merverdiavgift. Hvor stor kompensasjonen blir i 2015 er avhengig av antall søknader og størrelsen på disse. Dersom det søkes om større beløp enn det Stortinget bevilger vil alle søknader bli avkortet (redusert) med samme prosent.