friidrett.jpg

Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024

Etter høring i særkretser/-regioner/-forbund og idrettsråd så vedtok idrettskretsstyret 19. mars 2021 denne anleggsplanen som gjeldende fram til neste Idrettskretsting. Denne planen legger grunnlaget for beskrivelse av ønsker/behov og prioriteringer i samme periode.

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Anlegg