friidrett.jpg

Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024

Denne planen ble vedtatt av Idrettskretstinget lørdag 23. april 2022, og legger grunnlaget for beskrivelse av ønsker/behov og prioriteringer i denne perioden.

Kontaktperson i TrIK:

Einar Lund
Einar Lund
Idrettsfaglig rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Namdal

Fagfelt:

  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • Anlegg