Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ti råd til våre idrettslag

_63A3556_Victoria (1).png

De siste dagene har vi hatt henvendelser fra idrettslag om utfordringer som følge av korona og nedstenging av idretten. Sammen med idrettsforbundet jobber vi med å finne klargjørende informasjon i en ny og uvirkelig situasjon. Her oppsummerer vi råd på de tema vi opplever at idretten i Rogaland er aller mest opptatt av.

 

1. Organisert aktivitet er forbudt

Fra og med torsdag 12. mars kl. 1800 er all organisert idrettsaktivitet, både trening og konkurranser, forbudt. Dette gjelder foreløpig fram til og med 26. mars, men vi ber alle ta høyde for at forbudet vil bli forlenget.

Forbudet innebærer at all idrettslig aktivitet som organiseres av idrettslag i Rogaland skal opphøre. Vi oppfordrer idrettslagene til å gi treningsopplegg og tips til sine medlemmer som de kan gjennomføre på egenhånd utenfor idrettsanleggene, og det er gledelig å registrere at tips og råd om slik egenaktivitet i disse dager spres i sosiale medier. Vi ber innstendig om at alle følger opp de råd og bestemmelser som myndigheten gir.

2. Stengte anlegg er stengt

De fleste idrettsanlegg i Rogaland er stengt. Vi oppfordrer alle idrettslag som eier og driver egne idrettsanlegg om å holde disse stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Vi ber alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk. 

3. Styrets ansvar

Det er styret i idrettslaget som er ansvarlig for å vurdere konsekvensene av koronavirus-situasjonen og de tiltak som må iverksettes. Styret bør sørge for oversikt over idrettslagets likviditet og forpliktelser. Mange idrettslag har ulike avtaler som «bare er der». Det gjelder avtaler som påfører idrettslaget kostnader og avtaler som gir inntekter. I dagens krevende situasjon bør alle kostnader, og risikoen for avtalte inntekter, vurderes. Både medlemmer og leverandører kan slite med å overholde sine forpliktelser de kommende ukene.

4. Dokumentér inntektstap og kostnader

NIF i samarbeid med idrettskretsene jobber mot stat og kommune for å få på plass ordninger som kan være med på å hjelpe idrettslagene i en vanskelig tid. Norsk idrett har allerede fått et viktig bidrag i så måte, i form av en strakstildeling for å dekke tap ifm arrangementskostnader og tapte inntekter. Det vil trolig komme en dag der det kan søkes om ekstraordinær støtte. Da er det viktig å ha hatt orden på papirene som kan dokumentere reelle behov for støtte.

5. Årsmøte innen 15.juni

Fristen for å avholde årsmøte er utsatt til 15. juni. Det er styret i idrettslaget som skal fatte vedtak om utsettelse og informere sine medlemmer om utsettelse. Det er ikke behov for å søke eller informere idrettskretsen om denne utsettelsen. Dagens valgte styre sitter fram til nytt valg er gjort ved utsatt årsmøte.

Kontingent kan styret vedta for inneværende år om økningen er innenfor konsumprisindeksen (2,2%). Det samme gjelder for trenings-/aktivitetsavgifter.

Det pågår også arbeid for å finne anbefalt løsning for digitale årsmøter som forhåpentligvis også kan håndtere elektronisk stemmegiving.

6. Gjør permitteringer på korrekt vis

Permittering er for mange idrettslag nødvendig for å redusere kostnader i en tid knapt uten inntekter. Vi får mange spørsmål om hvordan ansatte og engasjerte i ulike brøker bør håndteres. Dette er krevende materie der permitteringsregelverket er under endring i påvente av stortingsvedtak, men det er viktig at slike saker behandles med ryddighet iht. lovverket.

7. Få oversikt over juridiske konsekvenser

Dagens situasjon innebærer også ulike konsekvenser av juridisk karakter.

8. Ivareta personvernet

Idrettslag kan få informasjon om noen er smittet med koronavirus. Dette er å anse som en helseopplysning. Også ved permitteringer og oppsigelser er det viktig at idrettslaget håndterer personvernet på korrekt måte.

9. Samordnet rapportering til Idrettsforbundet innen 30.april

Fristen for å rapportere medlemstall og aktivitetstall pr. 31.12.2019 gjennom «samordnet rapportering» er fortsatt 30. april. Dette kan gjøres uavhengig av om årsmøte er gjennomført eller ikke. Trenger du hjelp i forbindelse med dette, tar du kontakt med oss i idrettskretsen. 

Innrapportering av nytt styre, kontaktinformasjon kan gjøres fortløpende gjennom hele året via KlubbAdmin (ka.nif.no).

10. Ta vare på hverandre!

Det kan være utfordrende å ivareta vår visjon om "Idrettsglede for alle" i disse dager. Vi håper alle at situasjonen slik den er i dag, blir så kortvarig som mulig. Vi oppfordrer alle til å ta ekstra godt vare på hverandre i disse dager. Vask henda - og ta hensyn til dem i risikogruppene.