612x373 Lovhefte.jpg

Lov for idrettslag

Norges største frivillige organisasjon har behov for å dokumentere sin aktivitet og drift. Vi fører kontroll med den årlige idrettsregistreringen og gjennomfører diverse oppfølgende medlemsundersøkelser. Har klubbene oppdaterte lovnormer, følger man opp kravet til politiattest etc. Vi holder arkiv for alle organisasjonsledd i Rogaland

Følgende lover og bestemmelser gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd

NIFs lov er i sin helhet her:

Retningslinjer til NIFs lov:
Idrettsstyret har i tillegg vedtatt følgende retningslinjer, bestemmelser og reglement som utdyper NIFs lov. Disse er også tilgjengelig på Lovdata.no:

For mer informasjon les her

Henvendelser:
NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei:
- idrettslag og idrettsråd rettes til idrettskretsene
- særkretser rettes til særforbundene
- idrettskretser og særforbund rettes til NIF

Wenche Salte
Kontaktperson lovsaker i Rogaland

Mobil: 91 59 74 78
Epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no