Lov & organisasjon

Lurer du på noe angående følgende tema, ta gjerne kontakt med oss:

* Stiftelse, sammenslåing og oppløsning av IL/klubb
* Lov og organisasjonssaker
* Oppfølging av idrettsregistrering
* NIF Medlemsundersøkelser
* LAM - midler (lokale aktivitetsmidler "LAM")
* Veileder idrettsråd

Wenche Salte
Wenche Salte
Rådgiver admin, økonomi, lovsaker