RIK internett 612x37328penger.jpg

Hvor er Folkepulsen?

Folkepulsen etablerer skriftlige avtaler mellom RIK/Folkepulsen, idrettsråd og kommuner. Disse partene tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte til tiltak som skal skape økt fysisk aktivitet for en eller flere av Folkepulsens målgrupper. Mildlene blir lyst ut til alle idrettslag i den aktuelle kommunen via lokalt idrettsråd. Alle idrettslag kan søke om støtte støtte til prosjekter for målgruppene.

Folkepulsen finner du i idrettsråd/kommune: 

Kontaktinfo 

Gjesdal

Folkepulsen Gjesdal

Leder: Olav Steinskog olav.stein@hotmail.com

 

Egersund

Folkepulsen Egersund

Leder: Cecilie Tengesdal  cecilie.tengesdal@hotmail.com

 

Haugesund

Folkepulsen Haugesund

Leder: Anne Nagel Skogland anne.n@haugnett.no

 

Folkepulsen Hå

Leder: Lars Erling Friestad LarsErling.Friestad@ha.kommune.no 

 

Karmøy

Folkepulsen Karmøy

Leder: Lars Sigvart Hop  Is@hop.no

 

Klepp

Folkepulsen Klepp

Leder:  Jone Aasland jone.aasland@kleppnett.no

 

Sandnes

Folkepulsen Sandnes

Leder: Siv Janne Aarrestad sivjanneaarrestad@yahoo.no

 

Sola

Folkepulsen Sola

Leder: Sølve Ims Ottesen folkepulsen@solaidrettsrad.no

 

Stavanger

Folkepulsen Stavanger

Leder: Arne Thorsen Eie arne@idrettsraadet.no

 

Strand

Folkepulsen Strand