Foto: Bratte Rogalands venner
Foto: Bratte Rogalands venner

Folkepulsens historie og fremtid

Folkepulsen ble til gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK) i 2009.

Essensen i Folkepulsens modell har vært at RIK, gjennom å forene Rogaland fylkeskommune, Idrettsforbundet, kommuner, idrettsråd, og andre givere sine felles ambisjoner om bidrag til folkehelsa. Sammen har vi rigget oss til å kunne bidra til å skape økt aktivitet, gjennom å bedre rammevilkårene for idrettslag som har både vilje og evne til å skape aktiviteter for våre tre målgrupper:

  • Inaktive (unge og eldre)
  • Mennesker med nedsatt fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne
  • Nye landsmenn og -kvinner

Taktikken

Helt fra starten av har vi anerkjent at utfordringsbildene for målgruppen er ulike rundt om i våre 23 kommuner. RIK har selv investert 2,1 mill NOK fra starten av det som den gang var et prosjekt. Fylkeskommunen og idrettsforbundet støtte ble etter hvert attraktivt for flere stiftelser. De samlede midler, med unntak av at RIK har fått dekket en stillingshjemmel, har deretter gått ut via idrettsrådene til idrettslagene, der hvor kommunene også innså at modellen kunne svare opp mot lokale utfordringsbilder de selv har ansvaret for – til halv pris.

Vi erfarer dessverre at utviklingen i «givermarkedet» ikke lenger er så stort som tidligere når det gjelder å bidra med støtte fra «tredjeparter» til «generelle» modellen med spleiselag, som gir idrettsråd og kommunene vide fullmakter til selv å velge å sette inn midler på ulikt vis, for tre ulike målgrupper – basert på utfordringsbilder.

Derimot opplever vi at stiftelsene i større grad ønsker å stille opp for å gi støtte til enkeltprodukter, som SMIL, Åpen paraidrett og ikke minst Supersatsingen.

«Produktutvikling»

I lys av situasjonen har en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra RIK og Olympiatoppen, som også har ansvar for paraidrett sett på noen framtidige «produkter» som kan bidra til bedre folkehelse.