Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkepulsens styringsgrupper

Bratte Rogalands Venner.JPG

Styring av Folkepulsens samarbeidsavtaler skjer gjennom en lokal styringsgruppe i aktuell kommune. Styringsgruppene er sammensatt av kommunalt ansatte, ofte idrettskonsulent og folkehelsekoordinator, samt frivillige representanter fra idrettsrådet.

 

Styringsgruppen utgjør bindeleddet mellom vår prosjektleder og de lokale idrettslagene. Prosjektleder i RIK har plass i alle styringsgruppene. Styringsgruppen skal utrede potensialet blant målgruppene, utrede resultatmål, lyse ut tilskudd til idrettslag, tildele tilskudd og følge opp tilskuddsmottakere. Styringsgruppene skal også besøke idrettslagene som har motatt tilskudd og sørge for rapportering til RIK/Folkepulsen med bilder. Som oftest avholder styringsgruppene møter 2-3 ganger per år. I tilegg gjennomførers det informasjonsmøter for motiverte idrettslag i regi av de lokale styringsgruppene.

 

Mer informasjon om hvilke kommuner/idrettsråd Folkepulsen har samarbeidsavtaler med og kontaktperson i aktuell kommune finner du her.