Toppidrettsutvalget

Møreforskning publiserte i 2019 «Kunnskapsgrunnlaget om toppidrettssatsing i Møre og Romsdal». Denne ble utarbeidet på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Formålet var å kartlegge potensial, ønsker og muligheter for å styrke toppidrettsarbeidet ved skoler, idrettsmiljø og universitets-/forskningsmiljø, hovedsakelig knyttet til «morgendagens toppidrettsutøvere» i Møre og Romsdal.

Funnene i undersøkelsen viste at det er et stort potensial i toppidrettssatsingen i Møre og Romsdal der flere aktører både har ønske og mulighet til å styrke satsingen i fylket. Rapporten viser og at det ikke er noen som tar eierskap og er en koordinerende funksjon til toppidrettssatsingen i fylket og at det derfor ikke oppleves at det er en helhetstenking. Møre og Romsdal idrettskrets vedtok derfor å opprette et toppidrettsutvalg for å etablere et systematisk samarbeid for toppidretten i Møre og Romsdal.

Punkt 1 i vedtatt mandat for toppidrettsutvalget er som følger: Utvalget skal arbeide med å etablere nettverk, arenaer og legge til rette for at unge mennesker i Møre og Romsdal som ønsker det, kan satse på sin idrett. Det må søkes å legges til rette for støtte ordninger, ressurser og rammebetingelser, gjennom et sunt og forsvarlig opplegg, slik at vi får flere dyktige idrettsutøvere i bredden og dermed flere i toppen når det gjelder norsk idrett.

Leder

Roar Lervik

Representant fra kulturavdelingen

Heidi-Iren Wedlog Olsen

Representant fra Utdanningsavdelingen

Erik Brekken

Representant fra utdanningsløp tilrettelagt for idrettsutøvere

Bjørn Rolland

Representant fra særidrett – region

Stig Aambø

Representant fra særidrett – klubb og trener

Kristian Skorgevik

Representant fra medisinskpersonell

Elin Kortner Lystad

Representant fra høyere utdanning og forskning

Steinar Kristoffersen

Utøverrepresentant

Synnøve Solemdal

Sekretær

Kjetil Håve