Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er valgt av idrettskretstinget og har som oppgave å sikre at styret gjør det de skal (følge opp tingets vedtak) og ikke går ut over sitt mandat.

I kontrollutvalget er:

Rolle

Navn

Representerer:

Leder

Kåre Sæter

IL Valder

Medlem

Siv Birgit Nummedal

Kristiansund HK

Vara

Kari Langva

Ålesund Golfklubb

Vara

Henning Meese

Kristiansunds turnforening