Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nye satser fra statsbudsjettet

Penger.jpg

Det ble i statsbudsjettet fastsatt nye satser for fritak av arbeidsgiveravgift for idrettslag.

 

Idrettslaget plikter å betale arbeidsgiveravgift når lønnsutbetaling (inkludert naturalytelse) overstiger kr 60.000 per medlem/ansatt per år, eller kr 600.000 samlet for hele idrettslaget per år. 

Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på hele beløpet som denne/de personene som tjener mer enn kr 60.000 får i brutto lønn/honorar.

For idrettslag som har over kr 600.000 i honorar/lønnsutbetalinger er det ingen endringer.

Endring i kilometergodtgjørelsen.
Kilometergodtgjørelsen etter statens satser er fremdeles kr 4,10. Imidlertid er den skattefrie delen av godtgjørelsen redusert fra kr 3,80 til kr 3,50.

Det vil si at hvis idrettslaget betaler kilometeravgift på kr 4,10 vil kr 0,60 pr kilometer være en del av skattegrunnlag/oppgaveplikts grunnlaget for hver enkelt mottaker og likeså skal det beregnes arbeidsgiveravgift om idrettslaget har over kr 600.000 i honorar/lønnsutbetalinger.

Foreløpig har vi ikke klart å få bekreftet om grensen for når personer kan motta skattefri kjøregodtgjørelse til og fra trening/hjemmebane er hevet fra kr 55.000.

Fra: Hordaland IK